Rachunkowość dla managerów hotelowych

Rachunkowość dla managerów hotelowych

4
Kup teraz 249.00 PLN

Kurs "Elementy rachunkowości dla Managerów hotelowych" składa się z czterech lekcji.

Lekcja 1. Omawia rodzaje rachunkowości, kompetencje działu finansowo-księgowego oraz wyzwania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji w hotelu. Pozwala posiąść wiedzę skąd czerpać dane niezbędne do zarządzania hotelem oraz wskazuje na ograniczenia ich zastosowania ze względu na źródła pochodzenia.

Lekcja 2. Pozwala na zapoznanie się z podstawowymi informacjami z zakresu rachunkowości finansowej - rodzaje sprawozdań finansowych, jakie informacje z nich można uzyskać, podstawy planu kont, podstawowe wskaźniki płynności, zadłużenia i rentowności. Kurs również zwraca uwagę na podstawowe kategorie i ich wzajemne zależności które mają wpływ na ocenę przedsiębiorstwa przez banki przy udzielaniu finansowania.

Lekcja 3. Pozwala przeanalizować podstawowy podział kosztów ze względu na ich zmienność, punkt odniesienia oraz decyzyjność managera. Pokazane są również metody podziału kosztów mieszanych na część zmienną i stałą. Stanowi to podstawę do omówienia metody Break-Even Point oraz analizy what-if..

Lekcja 4. Krok po kroku przedstawiona została metoda tworzenia modelu Break-Even Point na przykładzie 100 pokojowego hotelu limitowanych funkcjach. 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.  LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI

Akceptuję